Kropssprogets forside

I den her måned, har vi i Klub Krops Sprog fokus på Kropssprogets største og tydeligste signal.

FORSIDEN:

 

Det er det signal, der er lettest at se, og som oftest bliver OVER fortolket.
Misforstået. Forkert antaget. Direkte fejl tolket.

Det er det signal, der får os til at gå fejl af hinanden … på noget der sker inde i os selv, og slet ikke har noget med den anden at gøre.

Og hvorfor nu det … ?

Før vi begynder at kigge på signalet, må vi forstå hvorfor vores hjerne og krop GØR signalet.

Vores gamle del af hjernen, det limbiske system. Der hvor vores Følelser, Responser og Hukommelse sidder.
Vil alt andet lige, altid sørge for at vores vitale organer er intakte.

Vores vitale organer som hjerte, lunger, mave, nyrer og tarme sidder tæt på huden af vores forside.

Den gamle del af hjernens fineste opgave er, at sørge for at vi overlever. Dvs. den scanner konstant efter evt. fare signaler.

De to ting lagt sammne, gør at vores forside er en temlig stor sårbar flade. Som vores hjerne er særligt opmærksom på. Både vores egen og andres.

Vi er jo flokdyr.

Skjold

Den gamle del af hjernen lægger et skjold på, når hjernen genrne vil have lidt distance på.
Eller sende de der skarpladte soldater, der står og scanner efter faresignaler, lidt på pause.

Et skjold kan være mange ting.

  • Et bord imellem dig og mig.
  • Hænderner samlet foran omkring en kop.
  • En taske hængende ned fra armen foran kroppen.
  • Et stort tørklæde.
  • En bildør, en disk, alt imellem dig og mig.

 

Den mest kendte:

Korslagte arme … den kender vi alle sammen godt.

Det sjove er, at det er det signal, vi alle kender bedst.
Vi sidder selv sådan, fra tid til anden.
Vi kender den inde fra.
Når vi selv sidder sådan, kan der være mange muligheder for, hvorfor vi sidder sådan.

Men … når vi ser det … så har vi en tendens til, at gå til den negative OVER fortolkning med det samme.

“Han synes ikke om det jeg siger!” “Uhh nu fik jeg sagt noget forkert!” “Nu blev han nok sur”
“Ejj nu har jeg helt tabt sagen” “Totalt rasmus modsat” ect.

Det kunne også være at det var personens bedste tænke position?!
Eller at der er koldt og personen fryser.
Eller hændernde bliver varmet inde langs kroppen.
Eller …

Der er lige så mange versioner når du ser en anden sidde sådan, som når du selv sidder sådan.

Den biologiske forklaring:
Når hjernen lægger et skjold på som korslagte arme. Så skal der lidt mere til, for at du kan stikke en spids genstand ind og såre en af mine vitale organer.

De skarpladte soldater, der står og scanner efter fare-signaler, er sat på pause.
De resterende neuroner har mere råderum til at arbejde frit og skabe nye forbindelser.